VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Šajā paziņojumā par privātumu aprakstīts, kā SIA SMfood (turpmāk tekstā “mēs” vai “SIA SMfood”) apstrādā personas datus, kādus personas datus ievāc, kā tie tiek izmantoti un kam tie tiek atklāti, kā arī tas, kā datu subjekts var kontrolēt savu datu apstrādi. Paziņojumā par privātumu arī izklāstīti, kādi ir SIA SMfood pienākumi apstrādājot personas datus.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visiem SIA SMfood produktiem un pakalpojumiem, kas piedāvāti mājaslapā, kā arī tiešsaistē un mārketinga pasākumos (turpmāk tekstā “Produkti” un “Pakalpojumi”). Šis paziņojums par privātumu skar visus, kuru personas dati tiek apstrādāti (turpmāk “datu subjekti” vai “jūs”) saistībā ar minētajiem Produktiem un Pakalpojumiem. Šis paziņojums par privātumu arī skar to personu datu apstrādi, kuri pārstāv uzņēmumus, kas sniedz mums pakalpojumus, un citus mūsu partnerus.

Mēs augstu vērtējam datu subjektu privātuma aizsardzību, un esam apņēmušies apstrādāt personas datus, ievērojot piemērojamos tiesību aktus privātuma jomā, piemēram, ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (turpmāk tekstā “GDPR”).

GDPR noteikts, ka personas dati ir informācija, ar kuru personu var tieši vai netieši identificēt. Personas dati ir, piemēram: vārds, uzvārds, atrašanās vietas dati, e-pasta adrese un dzimšanas datums.

Mūsu mājaslapā var būt iekļautas arī saites uz mājaslapām un pakalpojumiem, ko pārvalda organizācijas, kas nav mūsu kontrolē. Ievērojiet, ka šis paziņojums par privātumu neattiecas uz tādām citām mājaslapām, tāpēc mēs aicinām jūs iepazīties arī ar to paziņojumiem par privātumu. Mēs nenesam atbildību par citu mājaslapu un pakalpojumu paziņojumiem par privātumu un praksi saistībā ar privātumu (pat ja piekļūstat šīm mājaslapām, izmantojot mūsu norādītās saites), un mēs šīs saites norādām tikai informatīvos nolūkos jūsu ērtībai.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir vajadzīgi tikai tā mērķa sasniegšanai, kuram tie tikuši ievākti vai iegūti, turklāt mēs datus apstrādājam saskaņā ar tiesību aktiem galvenokārt vienam no šiem nolūkiem:

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpildīšana vai līguma sagatavošana, kā arī SIA SMfood likumīgās intereses.

Apstrādājot personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un/vai lai ievērotu tiesību aktus un/vai ar mūsu garantiju un produkta drošumatbildību saistītos pienākumus, un/vai mūsu ziņošanas pienākumu, datu apstrādes pamatā ir mūsu juridiskais pienākums.

Likumīgās intereses ietver Produktu un Pakalpojumu, kā arī tādu darbību administrāciju un izstrādi, kas ir nepieciešamas, lai rīkotu pētījumus par mūsu Produktiem un Pakalpojumiem.

Ja personas dati nepieciešami elektroniskā tiešā mārketinga vajadzībām (piemēram, lai ar jums sazinātos e-pastā), tie tiks izmantoti tikai ar jūsu piekrišanu (izvēles iespējas), kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Jums ir arī tiesības iebilst šāda veida mārketinga pasākumiem, un to var izdarīt arī iepriekš.

Mēs neplānojam ievākt sensitīvus personas datus, tomēr datu subjekti tos var iesniegt brīvprātīgi; šādā gadījumā to apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu. Attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kurai esat piekritis, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, un šādā gadījumā jūsu personas dati turpmāk vairs netiks apstrādāti. Norādījumi ir sniegti turpinājumā (Datu subjektu tiesības ). Mēs šādu lūgumu ievērosim, ja vien datu apstrādes pamatā nav citi likumīgi iemesli.

APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN INFORMĀCIJAS AVOTI

Mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir svarīgi un nepieciešami šajā paziņojumā par privātumu izklāstītajiem nolūkiem.

Mēs ievācam šādas kategorijas datus:

PERSONAS DATU KATEGORIJAS un DATU PIEMĒRI

  1. Kontaktinformācija. datu piemēri: Vārds, uzvārds, kontaktinformācija,dzimšanas datums un lietotā valoda.
  2. Informācija par identitāti.
  3. Mārketinga dati. Datu piemēri: Kontaktinformācija un ar mārketingu saistītās vēlmes, notikumi, konkursi un aptaujas, ar mārketingu saistītās piekrišanas un aizliegumi.
  4. Elektroniskās identifikācijas dati un dati par ierīcēm. Datu piemēri : Sīkdatņu dati, meklēšanas dati,operētājsistēma, serveris un domēns, tīmekļa pārlūkošanas dati, vispārīgi atrašanās vietas dati (kas noteikti pēc IP adreses vai mobilās ierīces atrašanās vietas)
  5. Brīvprātīgi sniegtie dati. Datu piemērsi : Citi personas dati, ko sniedzis datu subjekts(piemēram, vēlmes).
Mēs ievācam informāciju no šādiem informācijas avotiem:

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Mūsu ievāktie personas dati tiek glabāti tik ilgi, lai būtu iespējams izpildīt šajā paziņojumā par privātumu izklāstītos nolūkus, ja vien tiesību akti nenosaka ilgāku datu glabāšanas periodu (piemēram, grāmatvedības vai atskaitīšanās pienākumu izpildei) vai ja vien mums dati nav nepieciešami, lai atbildētu uz jautājumiem vai atrisinātu strīdus, vai lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības. Pēc tam personas dati saprātīgā laika posmā tiks dzēsti vai padarīti anonīmi.

Nepieciešamība glabāt personas datus pārdošanas un mārketinga nolūkiem, kā arī datu pareizība tiek regulāri pārskatītas. Iespējamo klientu dati pārsvarā tiek glabāti 12 mēnešus.

Detalizētu informāciju par datu glabāšanas ilgumu var saņemt pēc pieprasījuma.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mēs apņemamies ievērot piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu drošības noteikumus un veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

Personas dati tiek aizsargāti ar piemērotiem tehniskiem un organizatoriskiem paņēmieniem. Mēs uzglabājam datus slēgtā vidē ar ierobežotām fiziskās piekļuves tiesībām un drošā IT vidē. IT vidi aizsargā ugunsmūri un citas atbilstošas drošības tehnikas, turklāt tiek veikta arī progresīvā pārraudzība. Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji īstenotu atbilstošu pasākumus, kas uztur personas datu drošību.

Mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā personas datus, ir pienākums personas datus saglabāt strikti konfidenciālus. Piekļuve personas datiem tiek atļauta tikai tiem darbiniekiem, kam šī informācija ir nepieciešama darba uzdevumu izpildei.

IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU

Laika gaitā, kad nepieciešams, mēs varam grozīt šo paziņojumu par privātumu. Visas izmaiņas tiks publicētas mūsu mājaslapā turpat, kur šis paziņojums par privātumu. Ja mums būs jāmaina datu apstrādes nolūks, mēs lūgsim atsevišķu jūsu piekrišanu.

SĪKDATŅU POLITIKA SIA SMfood

KAS IR SĪKDATNE?

Sīkdatne ir neliels fails, ko vietne saglabā jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nav programma —tā nesatur nekādas kaitīgās programmas vai vīrusus.

KĀ/KĀPĒC TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne varētu pienācīgi darboties. Sīkdatnes mums palīdz gūt pārskatu par jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, kas mums ļauj to pastāvīgi optimizēt un pielāgot atbilstīgi jūsu vajadzībām un interesēm. Pirmkārt, sīkdatnes atceras, piemēram, kādas preces jūs esat pievienojuši preču grozam, kad iepriekš apmeklējāt attiecīgo vietni, vai arī kādu valodu jūs izvēlējāties vietnei, un kādu valūtu vēlaties izmantot norēķiniem tajā. Mēs izmantojam sīkdatnes arī, lai mērķētu reklāmas jums citās vietnēs. Vispārīgi runājot, mēs sīkdatnes izmantojam kā daļu no saviem pakalpojumiem, lai nodrošinātu saturu, kas būtu pēc iespējas jums atbilstošāks.

CIK ILGI TIEK GLABĀTAS SĪKDATNES?

Tas, cik ilgi sīkdatnes tiks glabātas jūsu ierīcē, var atšķirties. Sīkdatnes derīguma termiņš tiek rēķināts no jūsu pēdējā vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkdatnes derīguma termiņš ir beidzies, tā tiek automātiski dzēsta. Jūs varat aplūkot pilnu sīkdatņu sarakstu tālāk tekstā.

JŪS VARAT ATTEIKTIES PIEŅEMT SĪKDATNES VAI ARĪ TĀS DZĒST.

Jums vienmēr ir iespēja atteikties pieņemt sīkdatnes, ko var paveikt attiecīgajā datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Tas, kur šie iestatījumi ir atrodami, ir atkarīgs no tā, kādu pārlūkprogrammu jūs izmantojat. Ja jūs maināt iestatījumus, tad ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas funkcijas un pakalpojumus mūsu vietnē, jo tie balstās uz to, ka tīmekļa vietne spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles tajā.

SĪKDATŅU DZĒŠANA

Jūs varat dzēst sīkdatnes, kuras esat iepriekš pieņēmuši. Ja jūs izmantojat datoru, kurā ir uzstādīta salīdzinoši jauna tīmekļa pārlūkprogrammas versija, jūs varat dzēst sīkdatnes, nospiežot šādu taustiņu kombināciju: CTRL + SHIFT + Delete.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas funkcionalitātes uzlabošanas sīkdatnes, lai personalizētu un uzlabotu šīs vietnes lietošanas pieredzi. Vairāk par sīkdatnēm šeit.